Man bör notera att det i Litauen, till skillnad från andra länder, där det i en bostad ofta finns flera olika typer av kassaskåp, inte är vanligt att ha ett kassaskåp hemma. Detta, givetvis, förutom de fall då det enligt lag måste finnas ett kassaskåp, det vill säga om man har vapen. Människor börjar ofta fundera på kassaskåp efter att ha utsatts för stöld – alltså, efter en smärtsam läxa.

Varför det är så är svårt att säga. Oftast tror man att det inte finns något att skydda, eller att en armerad dörr räcker som skydd, eller att man har alarm, att egendomen är försäkrad och så vidare. Det är särskilt märkligt att man inte använder kassaskåp i enskilda hem och villor, där det är extra lätt att ta sig in, till exempel via fönster. Sådana stölder är ytterst vanliga i Litauen. Vi har alla vänner och bekanta som blivit bestulna. Det är märkligt att det oftast inte finns kassaskåp ens i de mest luxuösa bostäder.

Så, varför behöver man ett kassaskåp?

KassaskåpVi måste ta hand om vår egendom och skydda den, i annat fall tar vi en stor risk. Endast via komplexa åtgärder kan man åstadkomma ett bra skydd. Därför bör man i en vanlig bostad, till exempel, ha en armerad dörr. Detta eftersom, om tjuven tar sig in via fönstret, det blir ganska komplicerat att lyfta ut saker, dessutom kan grannarna se det inslagna fönstret. Det är mycket viktigt att i privata hem, samt på första eller översta våningen, montera fixatormekanismer i fönstren, vilket gör det omöjligt att öppna dem utan att använda våld. Man kan också använda fönsterhandtag. Sådana åtgärder kostar inte mycket men ökar säkerheten i bostaden betydligt. Om man bor i enskilt hus bör man inte lämna stegar, stora lådor eller andra saker utomhus som underlättar för tjuven att ta sig in, till exempel via fönstret. Alarm är bra, även om det inte hindrar tjuven från att ta sig in. Det förkortar den tid denne har på sig i lokalerna, dock kan tjuven ändå hinna göra mycket skada. En försäkring är inget hinder för tjuven, det ger bara möjlighet att återfå en del av värdet vid en stöld. Det är dessutom vanligt att försäkringsbolag i världen endast försäkrar saker om de finns i kassaskåp. Försäkringsvärdet beror dessutom på vilken säkerhetsklass det är på kassaskåpet. Därför klassas kassaskåp enligt en så kallad “cash and valuables” rating, vilken försäkringsbolag använder sig av. Detta system finns inte i Litauen, dock kommer troligen det  förfarandet att komma till oss inom kort. Men vad kan man säga om saker som inte går att värdera i pengar? Till exempel album med värdefulla fotografier, dokument som, om de försvann, skulle skapa oändliga besvär, datorer med viktig information som hamnar i orätta händer, kontanter, även i liten mängd. Här ser vi varför det är nödvändigt med ett kassaskåp. Kassaskåpet kan inte ersätta andra säkerhetsåtgärder, men syftet är att inte tillåta att tjuven tar det som denne i annat fall snabbt kan komma åt eller förstöra. Det finns givetvis sådana kassaskåp som tjuven inte klarar av att öppna ens om denne får gott om tid på sig. Dock är även ett vanligt kassaskåp ett oöverstigligt hinder för en tjuv som har ont om tid.

För att vi bättre ska förstå varför man behöver kassaskåp ger vi nedan en lista över sådant som man vanligen förvarar i ett kassaskåp:

 • Pass, födelsebevis, ID-kort;
 • Kontanter, kreditkort;
 • Dokument: fastighetshandlingar, kontrakt, företagsintyg och liknande;
 • Viktiga elektroniska handlingar, annan kopierad information som vi inte vill förlora och inte vill att andra ska se;
 • Datorer, annan dyr och/eller viktig utrustning som lagrar information;
 • Smycken, mynt av ädelmetall, samlingar;
 • Armbandsur;
 • Stämplar;
 • Konstverk;
 • Dyra instrument och utrustning;
 • Viktiga foton, gamla, dyra foton;
 • Dagböcker;
 • Nycklar, passerkort;
 • Biljetter;
 • Andra för oss viktiga och dyrbara saker (inte bara ur finansiellt perspektiv.

Sammanfattningsvis kan man säga att inget säkerhetsåtgärd ersätter en annan och att de, särskilt i tider som dessa, alla behövs. Kassaskåpet är en nödvändig del av bostadsskyddet, sannolikt en av de viktigaste. Ingen annan åtgärd skyddar från stöld i ett obevakat ögonblick. Vårt råd – se om säkerheten i bostaden och för dina dyrberheter redan nu, så att du inte behöver ångra dig imorgon.